PRISMODELL MEDLEMSKAP

 

Medlemsskap 3 månaders bindningstid
399 kr/månad

(Abonnemanget löper på efter 3 månader, med en månad åt gången om inte uppsägning görs skriftligen senast 1 månad innan uppsatt abonnemangstid passerat)

 

Medlemsskap 6 månaders bindningstid
299 kr/månad

(Abonnemanget löper på efter 6 månader, med en månad åt gången om inte uppsägning görs skriftligen senast 1 månad innan uppsatt abonnemangstid passerat)

 

Medlemsskap 12 månaders bindningstid
199 kr/månad

(Abonnemanget löper på efter 12 månader, med en månad åt gången om inte uppsägning görs skriftligen senast 1 månad innan uppsatt abonnemangstid passerat)

 

 Vi kommer att återkoppla med dina inloggningsuppgifter inom 24 tim och  med vidare instruktioner där du kommer få beskrivet följande steg lite mer noggrant, samt hur du ska kunna få ut så mycket som möjligt av den här tjänsten.